Skip to main content

Befattning

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande

Revisor

Namn

Jan Grimmefält
Carina Lund
Lars Henrik Benzel
Lennart Bengtsson

Percy Linder

Vald till årsmöte

2024
2024
2023
2023

2023